Hedman Partners nõustas Deltabidi ettevõtte ümberpaiknemisel USAsse

Hedman Partners aitas ettevõtetele suunatud e-hangete tarkvara arendajal Deltabidil tegevust laiendada ning lisarahastust leida, nõustades aktsiate vahetust ema- ja tütarettevõtte vahel ning intellektuaalomandi litsentseerimist uuele ettevõttele.

Hedman Partners kujundas ning rakendas tööle ka siirdehindade struktuuri Ameerika Ühendriikides asuva emafirma ning Eestis paikneva tütarettevõtte vahel.

Deltabid on e-hangete tarkvara, mis asendab iganenud e-posti- ning Exceli-põhised hankemeetodid kaasaegse ning läbipaistva elektroonilise lahendusega, mis vähendab hankekulusid ning annab reaalajas toimiva ülevaate hankeprotsessist.

Hedman Partnersi poolt nõustasid tehingut partnerid Dmitri Tšimpoaka ja Merlin Salvik, intellektuaalomandiõiguse ekspert Toomas Seppel ning maksukonsultant Kardo Rander.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum