Hedman nõustab Põhja-Eesti Regionaalhaiglat isikuandmete kaitse alastes küsimustes

Hedman advokaadibüroo nõustab Põhja-Eesti Regionaalhaiglat isikuandmete kaitse alastes küsimustes. Suure töötajate ning patsientide arvu ning terviseandmete tundlikkuse tõttu on andmekaitse selles valdkonnas eriti olulisel kohal. Hedman pakub Regionaalhaiglale andmekaitseametniku ehk DPO teenust.

Tegemist on Eesti juhtiva tervishoiuasutusega ja tervishoiusektori innovatsiooni eestvedajaga, kes vastutab Põhja-Eesti ja saarte elanike meditsiinilise turvalisuse eest. Regionaalhaigla grupis töötab patsientide heaks ligi 5000 inimest. PERH töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi, vältimatu abi ning kiirabi teenuse osutamiseks. Samuti osaleb haigla õppe- ja teadustöö raames toimuvate uuringute läbiviimisel ning täidab muid erinevate õigusaktidega haiglale pandud ülesandeid.

Klienti nõustavad vandeadvokaat Toomas Seppel ja andmekaitse nõunik Andres Ojaver.

Vaata Hedmani pakutavaid andmekaitseteenuseid.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum