Hedman Partners nõustas Opiq platvormi

Hedman Partners nõustas Star Cloud’i Opiq platvormi teenustingimuste uuendamisel kohandades need SaaS loogikale vastavaks. Samuti aitasime koostada platvormile andmekaitsealase mõjuhinnangu ning privaatsusteate

Opiq on uus ja kõige kaasaegsem enamikes Eesti põhi- ja –keskkoolides kasutuses olev õpihalduskeskkond, mis sisaldab õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele kasutamiseks mõeldud õpikuid, õppekomplekte, päevikut, isehindamissüsteemi jms olulist.

Klienti nõustas andmekaitse nõunik Andres Ojaver.

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum