Paljud eestlased on alustanud äritegevust Soomes või läinud sinna tööle. Välisriiki tööle minnes või seal ettevõtlusega tegelemisel on kindlasti vaja teada selle riigi seadusi.
Koolitusel selgitatakse Soome tööõiguse põhimõtteid, sh töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, ametiühingute ja kollektiivlepingute osatähtsus, töö tasustamine ja erisoodustus, tööandja kulud ja töötaja maksustamine. Samuti selgitatakse piiriülese töötamise erinevaid vorme Soomes ehk räägitakse sellest, millised on Soomes töötamise võimalused.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad ja nende esindajad, kes soovivad alustada äritegevust Soomes või juba tegutsevad seal. Samuti on oodatud kõik, kes soovivad Soome tööle minna.

Koolituse programm:

 • Tööõiguse rahvusvahelised ja siseriiklikud allikad
  • Rahvusvahelised allikad
  • Siseriiklikud allikad põhiseadusest kuni tavani
 • Ametiühingute roll ja kollektiivne tähtsus
 • Töölepingu piiritlemine teistest lepingutest
  • Tööleping
  • Juhataja leping
  • Muu tsiviilõiguslik leping
 • Töölepingu sõlmimine ja peamised tingimused
 • Töötasu
 • Töö- ja puhkeaeg ning puhkus
 • Konkurentsikeeld ja konfidentsaalsuskohustus
 • IP ja töötajad
 • Tööandja võimalused töötajate töökohustuste rikkumiste korral
 • Töölepingu lõpetamine
  • Töötaja algatusel
  • Tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel
  • Tööandja algatusel majanduslikel põhjustel
  • Töölepingu kollektiivne ülesütlemine ning töötajate konsulteerimine
  • Töölepingu ülesütlemise protseduur ja vormistamine
 • Töötajate lähetus Soome või Eesti. Välismaalaste tööle võtmine
 • Järelvalve tööseadusandluse täitmise üle ja tööandja vastutus
 • Töövaidluste lahendamine
Kalle Pedak - koolitaja

Koolitaja: Kalle Pedak

Hedmani vandeadvokaat ja partner Kalle Pedak nõustab Eesti ja Soome äriühingute vahelisi ühinemis- ja omandamistehinguid (M&A). Ta on Soome äriühinguõiguse ja võlaõiguse alal ekspert. Kallet on tunnustanud eksperdina mitmed rahvusvahelised väljaanded, nagu The Legal 500, European Legal Experts ja PLC Which Lawyer.

Andres Kivi - koolitaja

Koolitaja: Andres Kivi

Hedmani vandeadvokaat Andres Kivi nõustab kliente äri-, intellektuaalomandi- ja andmekaitseõiguse valdkondades. Samuti osaleb meelsasti vaidluste lahendamisel. Varasemast on Andresel mitmekülgne kogemus riigihangetega, olles esindanud nii hankijat, pakkujat kui järelevalvet nende läbiviimisel ja vaidlustamisel.

Võtke meiega ühendust

Leidsite sobiva koolituse või soovite rohkem infot?

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum