Vaidluste lahendamine

Tsiviil- ja halduskohtuasjad

 • Tsiviil- ja halduskohtuasjad koos rahvusvaheliste vaidlustega;
 • Kohtueelsed vaidluste lahendamise menetlused, nt vaidemenetlus ja riigihangete vaidlustusmenetus;
 • Alternatiivsed vaidluste lahendamise menetlused, näiteks vahekohtumenetlus;
 • Järelevalve- ja teabenõudemenetlused;
 • Klientide esindamine täitemenetluses;
 • Kohtuväliste lahenduste ja kohtuvaidluste strateegiate väljatöötamine.

Töövaidlused

 • Vaidluste ennetamine tagades korrektselt vormistatud dokumentide koostamise ja jooksva igapäevase nõustamise;
 • Töövaidluse korral kliendi võimalike alternatiivide ja riskide kaardistamine;
 • Abistamine kompromisslahendustes läbirääkimisel;
 • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Intellektuaalomandi vaidlused

 • Esindamine autoriõiguste komisjonis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus;
 • Abistamine intellektuaalomandi rikkumise lõpetamise vaidlustes;
 • Abistamine sotsiaalmeedia platvormidel ja aktsiaandmebaasidel rikkuva sisu jälgimisel ja eemaldamisel.
« Tagasi
Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum