Vaidluste lahendamine

Tsiviil- ja halduskohtuasjad

 • Tsiviil- ja halduskohtuasjad koos rahvusvaheliste vaidlustega;
 • Kohtueelsed vaidluste lahendamise menetlused, nt vaidemenetlus ja riigihangete vaidlustusmenetus;
 • Alternatiivsed vaidluste lahendamise menetlused, näiteks vahekohtumenetlus;
 • Järelevalve- ja teabenõudemenetlused;
 • Klientide esindamine täitemenetluses;
 • Kohtuväliste lahenduste ja kohtuvaidluste strateegiate väljatöötamine.

Töövaidlused

 • Vaidluste ennetamine tagades korrektselt vormistatud dokumentide koostamise ja jooksva igapäevase nõustamise;
 • Töövaidluse korral kliendi võimalike alternatiivide ja riskide kaardistamine;
 • Abistamine kompromisslahendustes läbirääkimisel;
 • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Intellektuaalomandi vaidlused

 • Esindamine autoriõiguste komisjonis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus;
 • Abistamine intellektuaalomandi rikkumise lõpetamise vaidlustes;
 • Abistamine sotsiaalmeedia platvormidel ja aktsiaandmebaasidel rikkuva sisu jälgimisel ja eemaldamisel.
« Tagasi

Valmis alustama?

Kas oleme teis huvi äratanud? Kas teil on meile küsimusi? Kuidas saame aidata teil alustada?

Kui soovite meie teenuste kohta täpsustavaid küsimusi küsida, broneerige veebis kohtumine meie esindajatega. Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia,
Teenusmajanduse Koda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum