Vaidluste lahendamine

Tsiviil- ja halduskohtuasjad

 • Tsiviil- ja halduskohtuasjad koos rahvusvaheliste vaidlustega;
 • Kohtueelsed vaidluste lahendamise menetlused, nt vaidemenetlus ja riigihangete vaidlustusmenetus;
 • Alternatiivsed vaidluste lahendamise menetlused, näiteks vahekohtumenetlus;
 • Järelevalve- ja teabenõudemenetlused;
 • Klientide esindamine täitemenetluses;
 • Kohtuväliste lahenduste ja kohtuvaidluste strateegiate väljatöötamine.

Töövaidlused

 • Vaidluste ennetamine tagades korrektselt vormistatud dokumentide koostamise ja jooksva igapäevase nõustamise;
 • Töövaidluse korral kliendi võimalike alternatiivide ja riskide kaardistamine;
 • Abistamine kompromisslahendustes läbirääkimisel;
 • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Intellektuaalomandi vaidlused

 • Esindamine autoriõiguste komisjonis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus;
 • Abistamine intellektuaalomandi rikkumise lõpetamise vaidlustes;
 • Abistamine sotsiaalmeedia platvormidel ja aktsiaandmebaasidel rikkuva sisu jälgimisel ja eemaldamisel.

Võta ühendust

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Meil oleks hea meel teiega tuttavaks saada ja oleme enda tutvustamise üle põnevil!  Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

  Hedman

  Meie kuuluvused:
  FinanceEstonia, Lexing®,
  Teenusmajanduse Koda,
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
  EstVCA, EstBan, FECC,
  IBA & IBA European regional Forum