Hedman nõustab Eesti Rahvusringhäälingut isikuandmete kaitse alastes küsimustes 

Hedman pakub ERR-ile andmekaitsespetsialisti ehk DPO teenust.

Rahvusringhäälingu puhul on tegemist avalik-õigusliku organisatsiooniga, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi.

Klienti nõustavad vandeadvokaat Toomas Seppel ja andmekaitse nõunik Andres Ojaver. Vaata Hedmani pakutavaid andmekaitseteenuseid.

Ole kursis Hedmani uudiste ja üritustega

Hedman

Meie kuuluvused:
FinanceEstonia, Lexing®,
Teenusmajanduse Koda,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,
EstVCA, EstBan, FECC,
IBA & IBA European regional Forum